La lectura entre els infants i els joves a Catalunya (2016-2017)

En Lluís Agustí i la Maite Comalat són els responsables de coordinar l’Anuari de l’Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura, un recull d’articles que té com a objectiu recollir l’estat de la qüestió i fer balanç d’actuacions corresponents al bienni anterior en els diversos àmbits esmentats. L’Anuari es publica article per article fins que a final d’any es dóna per tancat el volum.
Ara s’ha començat a publicar l’Anuari que correspon als anys 2016-2017. De moment es pòt llegir la presentació que han escrit els coordinadors, en Lluís i la Maite, i el primer dels articles que, vés per on! aquesta vegada és el meu. M’ha fet força il·lusió.
Diuen la Maite i en Lluís que l’anuari 2018 segueix el model de distribució dels darrers volums i, per tant, les col·laboracions s’aniran publicant per parts i quinzenalment, de manera que tindrem un número obert «en curs» fins a completar l’ANUARI a final d’any. Així podem posar especialment atenció a la difusió dels capítols, fent més incidència en la nostra presència a les xarxes socials, on, a més, ens fem ressò de les notícies que els mateixos autors publiquen a les xarxes.
Quan s’hagi completat la publicació de tots els articles, l’ANUARI quedarà estructurat en quatre blocs.
• Un primer bloc dedicat a la història, amb contribucions que analitzen la història de la impremta i l’edició, la història de la lectura, i la història de les biblioteques i els arxius.
• Un segon bloc centrat en els llibres i l’edició, amb una nova contribució sobre la traducció que acompanyarà les tradicionals sobre la col·laboració entre editorials i biblioteques, el panorama dels llibres infantils i juvenils, els estudis i la recerca sobre edició i hàbits lectors, la lectura fàcil, les publicacions periòdiques, l’edició electrònica i el comerç del llibre.
• Un tercer bloc dedicat a les biblioteques, amb contribucions que ja són habituals sobre les biblioteques públiques, escolars, universitàries, especialitzades i centres patrimonials.
• I, per acabar, un bloc orientat a la lectura, amb capítols específics per a cadascun dels col·lectius més significatius (entre els infants i els joves, i entre els universitaris), un altre pensat per a la lectura digital, a més dels estudis i la recerca sobre la lectura i la promoció de la lectura a les biblioteques públiques i les llibreries.

Si voleu accedir al web podeu anar a:
https://www.raco.cat/index.php/AnuariObservatori
i allà també trobareu l’històric de tots els anys.

L’article, amb la meva col·laboració (La lectura entre els infants i els joves a Catalunya (2016-2017) el podeu llegir clicant AQUÍ

Anuari de l’Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura

observatoriEl tercer volum de l’Anuari de l’ Anuari de l’Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura 2014, ha iniciat el seu camí. A diferència dels dos anteriros aquest es publica en format digital i té la singularitat que s’aniran editant setmanalment els diversos apartats des d’avui fins a finals d’any. Es pretén que es pugui anar llegint, comentant i paint de manera tanquil·la.
Els objectius dels Anuaris són recollir l’estat de la qüestió sobre biblioteques i lectura i el balanç d’actuacions dutes a terme a Catalunya durant el bienni anterior, en aquest cas els anys 2012 i 2013, en els diversos àmbits de l’Observatori.
L’edició d’aquest any amplia el camp d’anàlisi a través de capítols nous que, sense trencar amb els continguts anteriors i seguint els eixos de l’Observatori, permeten tenir una mirada més àmplia sobre allò que ha passat al voltant de la lectura, els llibres i les biblioteques.
En aquest primer lliurament d’aquesta setmana estan disponibles la Introducció a l’Anuari 2014 a càrrec dels editors (Maite Comalat i Lluís Agustí) i l’article de Joan Portell “Panorama del llibre infantil i juvenil a Catalunya (2012-2013)”.

evolució2Aquest primer article presenta les tendències observades en la producció de llibres infantils catalans dels anys 2012 i 2013. Essencialment, destaca la disminució de títols publicats i de vendes, la recerca i edició de sèries en les edats de lectors intermitjos, el tancament de llibreries però aparició d’altres de més petites i especialitzades en LIJ, i el petit augment de les exportacions, ja que les editorials que estan aguantant més i millor la crisi són aquelles que s’atreveixen a sortir a vendre a l’exterior. L’article també repassa breument les aportacions més rellevants dels autors i dels premis publicats en aquest període.
Podeu consultar l’Anuari de l’Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura 2014 al següent enllaç. 

També es poden visitar els sumaris de les dues edicions anteriors:
• 2012: http://www.raco.cat/index.php/AnuariObservatori/issue/view/19658/showToc
• 2010: http://www.raco.cat/index.php/AnuariObservatori/issue/view/15787/showToc

Hi ha també un perfil Facebook, que ens permet difondre i generar viralitat de forma setmanal amb cada article que es vagi publicant. Ho podeu comprovar si aneu a: https://www.facebook.com/Obs.BLL
Vull agrair a la Maite Comalat i al Lluís Agustí per haver pensat en mi per a la redacció d’un dels capítols, concretament el que fa referència a “la lectura entre els infants i joves”.

library