Anuari de l’Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura

observatoriEl tercer volum de l’Anuari de l’ Anuari de l’Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura 2014, ha iniciat el seu camí. A diferència dels dos anteriros aquest es publica en format digital i té la singularitat que s’aniran editant setmanalment els diversos apartats des d’avui fins a finals d’any. Es pretén que es pugui anar llegint, comentant i paint de manera tanquil·la.
Els objectius dels Anuaris són recollir l’estat de la qüestió sobre biblioteques i lectura i el balanç d’actuacions dutes a terme a Catalunya durant el bienni anterior, en aquest cas els anys 2012 i 2013, en els diversos àmbits de l’Observatori.
L’edició d’aquest any amplia el camp d’anàlisi a través de capítols nous que, sense trencar amb els continguts anteriors i seguint els eixos de l’Observatori, permeten tenir una mirada més àmplia sobre allò que ha passat al voltant de la lectura, els llibres i les biblioteques.
En aquest primer lliurament d’aquesta setmana estan disponibles la Introducció a l’Anuari 2014 a càrrec dels editors (Maite Comalat i Lluís Agustí) i l’article de Joan Portell “Panorama del llibre infantil i juvenil a Catalunya (2012-2013)”.

evolució2Aquest primer article presenta les tendències observades en la producció de llibres infantils catalans dels anys 2012 i 2013. Essencialment, destaca la disminució de títols publicats i de vendes, la recerca i edició de sèries en les edats de lectors intermitjos, el tancament de llibreries però aparició d’altres de més petites i especialitzades en LIJ, i el petit augment de les exportacions, ja que les editorials que estan aguantant més i millor la crisi són aquelles que s’atreveixen a sortir a vendre a l’exterior. L’article també repassa breument les aportacions més rellevants dels autors i dels premis publicats en aquest període.
Podeu consultar l’Anuari de l’Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura 2014 al següent enllaç. 

També es poden visitar els sumaris de les dues edicions anteriors:
• 2012: http://www.raco.cat/index.php/AnuariObservatori/issue/view/19658/showToc
• 2010: http://www.raco.cat/index.php/AnuariObservatori/issue/view/15787/showToc

Hi ha també un perfil Facebook, que ens permet difondre i generar viralitat de forma setmanal amb cada article que es vagi publicant. Ho podeu comprovar si aneu a: https://www.facebook.com/Obs.BLL
Vull agrair a la Maite Comalat i al Lluís Agustí per haver pensat en mi per a la redacció d’un dels capítols, concretament el que fa referència a “la lectura entre els infants i joves”.

library