Perspectiva escolar / In-fàn-ci-a

PERSPECTIVA ESCOLAR

 1. Els contes, fan por als nens?
  Núm 91 Any: 1985
 2. Els Grimm i el romanticisme alemany
  Núm 102 Any: 1986
 3. La biblioteca escolar afavoridora de la vivència, la cognició i el creixement.
  Núm. 291 Any: 2005
 4. ÉDJIMÉ (Vuit lectures sobre l’Àfrica recomanades per a l’alumnat de cicle infantil). Octubre 2007
 5. NTHALINGE (Vuit lectures sobre Àfrica recomanades per a l’alumnat de sis a nou anys) Novembre 2007
 6. INDABA (Vuit lectures sobre Àfrica recomanades per a l’alumnat de nou a dotze anys) Desembre 2007
 7. KISANGANI (Vuit lectures sobre Àfrica recomanades per a l’alumnat de dotze a setze anys) Gener 2008
 8. Formigues, dinosaures i aneguets de goma. Juliol-agost 2017 Núm. 394

IN-FAN-CI-A

 1. El mosso del moliner
  núm. 9 Any: 1982
 2. Per Carnestoltes totes les bèsties van soltes
  núm 16 Any: 1983
 3. Envelleix la Ventafocs?
  (escrit amb la Mercè Maure)
  Núm 30 Any: 1986