PILEC (Pla d’Impuls de la Lectura)

El Departament d’Ensenyament ha dissenyat un Pla per a  la millora de l’èxit escolar de tots els alumnes. I ho fa potenciant la lectura sistemàtica per augmentar la competència comunicativa lingüística i el desenvolupament de l’hàbit lector dels infants, tenint present que la competència lectora és a la base de molts dels aprenentatges i un requisit per participar amb èxit en bona part dels àmbits de la vida adulta.

El PILEC  es va presentar dijous dia 1 de desembre. Al telenotícies vespre de TV3 el van presentar amb unes imatges gravades a la nostra escola amb els alumnes de segon. Aquí pots veure la notícia de TV3

Si voleu saber més del PILEC, aquí