La lectura en un centre educatiu

La_lectura_en_un_centre_educatiuFa uns pocs dies es va presentar el document “La lectura en un centre educatiu. Saber llegir, llegir per aprendre i gust per llegir. El pla de lectura de centre” que ve a ser el referent de totes les actuacions que fa el Departament d’Ensenyament al voltant de la lectura a les escoles i instituts, tant les que estan vinculades pròpiament a l’Impuls de la Lectura, com a les relacionades amb la potenciació de les biblioteques escolars, i també les propostes que es facin des del currículum per desenvolupar les competències bàsiques de l’àmbit lingüístic.
El document s’articula, com el títol indica, al voltant de tres eixos Saber llegir. Llegir per aprendre i Gust per llegir i també s’hi poden trobar unes orientacions de com elaborar un Pla de Lectura adequat a les necessitats de cada centre educatiu, on se’n fa la definició, es descriuen els objectius i els continguts bàsics, es fa una proposta d’elaboració i d’aplicació, s’estableix la relació entre el document i el currículum, la biblioteca escolar, les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement, i l’entorn.

Més enllà de si presenta o no aspectes novedosos, crec que és un molt bon document per ser comentat als claustres. Tinc la sensació, compartida, que encara no s’acaba de tenir clar com cal treballar la lectura a l’escola.
M’agradaria saber qui en són els autors d’aquest document per poder-los felicitar personalment…

Podeu descarregar el document clicant AQUÍ