Los ríos de color púrpura

Al número 29 de la revista MiBiblioteca (primavera 2012) he publicat a la secció Biblioteques de pel·lícula un article sobre “los ríos de color púrpura” sota el títol “Muerte en la biblioteca uiniversitaria”. L’article el pots llegir si entres a la secció De pel·lícula. El següent article anirà sobre la biblioteca de Manhattan que apareix a “El día de mañana”.