Los ríos de color púrpura

Al número 29 de la revista MiBiblioteca (primavera 2012) he publicat a la secció Biblioteques de pel·lícula un article sobre “los ríos de color púrpura” sota el títol “Muerte en la biblioteca uiniversitaria”. L’article el pots llegir si entres a la secció De pel·lícula. El següent article anirà sobre la biblioteca de Manhattan que apareix a “El día de mañana”.

84 Charing Cross Road

Al número 28 de la revista MiBiblioteca he publicat l’article sobre Biblioteques de pel·lícula en el que es parla de la pel·lícula “la carta final” sota el títol “Amor por los libros”. L’article el pots llegir si entres a la secció De pel·lícula. El següent article anirà sobre la inquietant “los ríos de color púrpura”.

La máquina del tiempo

Al número 27 de la revista MiBiblioteca he publicat l’article sobre Biblioteques de pel·lícula en el que es parla de la pel·lícula “la máquina del tiempo” sota el títol “Bibliotecarios del futuro”. L’article el pots llegir si entres a la secció De pel·lícula. El següent article anirà sobre la deliciosa “84 Charing Cross Road”.