La ciutat

El grup de treball «Passió per la lectura» sota el títol LA CIUTAT vam centrar la recerca del curs 2017-18 en els llibres que puguin ajudar a entendre què és una ciutat, qui són els seus habitants, quins esdeveniments es produeixen, quins canvis , etc.
És un material que pot servir per treballar el tema a les aules amb el reforç d’unes bones lectures.
Podeu accedir clicant a:

https://jaumecentelles.cat/lectures/la-ciutat/